Store finder
ET DİNLENDİRME DOLAPLARI

Et dinlendirme dolapları içerisinde ortalama yüzde seksen oranında nem bulunduran ideal iki derecelik sıcaklık ortamı sağlayan dolaplardır. Tek, çift, üç, dört ve yuvarlak kapılı dolaplar bu ihtiyacı karşılamaktadır.

Tek kapılı dry aged dolap ölçüleri 90*85*210 şeklinde olup, çift kapılı dry aged dolap ölçüleri 155*85*210 şeklindedir. Üç kapılı dry aged dolap ölçüleri 230*75*215, dört kapılı dry aged, 290*75*215 ve yuvarlak kapılı dry aged dolaplar vardır. Ölçüler örnek mahiyetindedir. Farklı ölçülerde de dry aged dolap bulunabilmektedir.


ET DİNLENDİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Et ve et ürünleri gibi bekletildiğinde kısa sürede bakteri oranı çokça artabilen gıdalara bakterilerin ulaşmasını engelleyen dinlendirme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunu sağlamak için çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Bu sayede etler ve et ürünleri değişik lezzetlerde korunabilmektedir. Etin soğutularak korunduğu bilinmektedir. Bunun yanında günümüzde eti çeşitli lezzetlerde sunmanın yöntemleri geliştirilmiştir.

Kuru Dinlendirme Metodu (Dry Aging)

Etler 5 derecenin üzerinde yoğun oranlarda bakteri üretebilmektedir. Bu da sağlık açısından zararlı bir ortamdır. Etler dondurulmadan 0-4 derece aralığında bekletildiğinde içerisindeki su miktarı azalarak zamanla kaybolur.

Islaklığı giderilen et daha uzun ömürlü olarak bozulmadan korunabilmektedir. Bu yönteme kuru dinlendirme metodu (dry aging) adı verilmektedir. Bu yöntemin ev ortamında yapılması tehlikeli olabilmektedir.

Bunun için özel dinlendirme dolapları üretilmekle beraber işlemin profesyonel bir biçimde yapılması gerekmektedir. Bu yöntem her yerde kullanılmaz. Et içerisindeki suyun kaybolmasından dolayı etin gramajı düşmektedir.

Kurutma için işlem bu dolaplarda bir ay sürebilir. Dolapların üretilmesine bağlı olarak yeni ve gelişmekte olan bir yöntemdir denilebilir. Ancak eti kurutma yönteminin araştırmalar neticesinde yıllar öncesinden var olduğu bilinmektedir.

Islak Dinlendirme Metodu (Wet Aging)

Et, bazı asit oranı yüksek malzemelerle marine edildikten sonra vakumlanır ardından buzdolabında beklemeye alınır. Bu yönteme ıslak dinlendirme metodu (wet aging) denilmektedir.

Vakumlama bir poşet içinde olduğundan poşetlerin üzerine tarih yazılması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü 7 ila 14 gün arasında bir dinlenme sağlamak mümkündür. Lezzet açısından kullanışlı ve etin besin değerinin korunduğu bir yöntemdir.

Hızlı Dinlendirme Yöntemi (Fast Aging)

Et, yukarıdaki bahsedilen metotlardan daha kısa süre içerisinde dinlendirilmek isteniyorsa başvurulması gereken yöntemdir. Bu yöntemde ultraviyole ışınlar kullanılmaktadır.


Sağlık hayatta ki en önemli hazinedir. Sağlığın korunması için gereken bilgi paradan daha kıymetlidir diyebiliriz. Vücudumuza giren besinlerde vücudumuz doğal olan besini tepkisiz olarak kabul edebilen bir özelliğe sahiptir.

Dolayısıyla besinlerin doğallığının korunması besini vücuda almak kadar önem arz etmektedir. Bu durumda en doğal ilaç doğanın kendisi olacaktır. Doğadan sağladığımız gıdaların vücudumuzla buluşmasının yanında gıdaların uygun zamanlarda kullanılması için muhafaza edilmesi, ambalajlanması veya saklanması da önemlidir. O nedenle bu dolapların kullanım amaç ve koşullarının bilinmesi gereklidir.

rg_frigo